Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne verkar logiskt nog i Skåne, och har som mål att energieffektivisera med hjälp av moderna förnyelsebara energislag. De verkar även för att energiomställningen ska gå snabbare såväl på regional, nationell som internationell nivå.

Energikontoret Skåne drivs på ideell basis, vilket innebär att de inte har som mål att tjäna pengar. Finansieringen står främst Skånes kommuner för, men projektpartners likt Energimyndigheten bidrar också med monetära medel.

Vem vänder sig Energikontoret Skåne till?

Energikontoret Skånes målgrupper består av företag, organisationer, kommuner samt vanliga privathushåll. De viktigaste samarbetsparterna är dock Region …

Vad betyder energieffektivitet?

Vad betyder energieffektivitet?

Energieffektivitet innebär att man använder en mindre mängd energi för att göra exakt samma sak. Om du köper ett nytt kylskåp till köket och därmed kyler din mat med en mindre mängd energi, då har du ägnat dig åt energieffektivisering.

Ett ökat fokus på energieffektivitet ger upphov till en lång rad fördelar, likt de som anges nedan.

5 fördelar med energieffektivitet

  1. Mindre växthusgaser släpps ut
  2. Färre produkter behöver importeras, och i förlängningen köpas av svenska konsumenter
  3. Du tjänar pengar tack vare att dina energikostnader minskar
  4. Företag och organisationer tjänar pengar

Framtidens elproduktion

I Sverige produceras någonstans mellan 150 000 – 180 000 GWh (gigawatt-timmar), och det finns inget som pekar mot att vare sig produktion eller förbrukning kommer att minska under den närmaste tiden. Istället kommer den troligtvis att öka, eftersom elen är ett utmärkt sätt att ta sig bort från de fossila energikällorna som används mycket idag, inte minst ifråga om bilar.

Kyltorn på gammalt kärnkraftverk

Nuvarande fördelning mellan energislag

Nästan all, eller närmare bestämt 80 % av elenergin kommer från vattenkraft och kärnkraft. Vindkraft och värmekraft står för vardera 10 …

Effektiva sätt att producera energi

För några hundra år sedan fanns det inte lika många sätt för oss att producera energi, men tack vare teknologins utveckling har vi idag många att välja mellan. Miljöfrågan är stor i världen just nu och många klimatrådgivare ger tips om att hitta nya och mer effektivare sätt att skapa energi på.

Solenergi är idag ett energieffektivt sätt att skapa elektricitet. Tack vare solens strålar har vi alltid möjlighet att producera energi eftersom solljus inte kan ta slut. Solen har till och med möjlighet att täcka världens energiförbrukning!

Under vintern

Tillbaka till toppen