Kategori: Energi

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne verkar logiskt nog i Skåne, och har som mål att energieffektivisera med hjälp av moderna förnyelsebara energislag. De verkar även för att energiomställningen ska gå snabbare såväl på regional, nationell som internationell nivå.

Energikontoret Skåne drivs på ideell basis, vilket innebär att de inte har som mål att tjäna pengar. Finansieringen står främst Skånes kommuner för, men projektpartners likt Energimyndigheten bidrar också med monetära medel.

Vem vänder sig Energikontoret Skåne till?

Energikontoret Skånes målgrupper består av företag, organisationer, kommuner samt vanliga privathushåll. De viktigaste samarbetsparterna är dock Region …

Vad betyder energieffektivitet?

Vad betyder energieffektivitet?

Energieffektivitet innebär att man använder en mindre mängd energi för att göra exakt samma sak. Om du köper ett nytt kylskåp till köket och därmed kyler din mat med en mindre mängd energi, då har du ägnat dig åt energieffektivisering.

Ett ökat fokus på energieffektivitet ger upphov till en lång rad fördelar, likt de som anges nedan.

5 fördelar med energieffektivitet

  1. Mindre växthusgaser släpps ut
  2. Färre produkter behöver importeras, och i förlängningen köpas av svenska konsumenter
  3. Du tjänar pengar tack vare att dina energikostnader minskar
  4. Företag och organisationer tjänar pengar
Tillbaka till toppen