Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne verkar logiskt nog i Skåne, och har som mål att energieffektivisera med hjälp av moderna förnyelsebara energislag. De verkar även för att energiomställningen ska gå snabbare såväl på regional, nationell som internationell nivå.

Energikontoret Skåne drivs på ideell basis, vilket innebär att de inte har som mål att tjäna pengar. Finansieringen står främst Skånes kommuner för, men projektpartners likt Energimyndigheten bidrar också med monetära medel.

Vem vänder sig Energikontoret Skåne till?

Energikontoret Skånes målgrupper består av företag, organisationer, kommuner samt vanliga privathushåll. De viktigaste samarbetsparterna är dock Region …